Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Bảo hiểm áp dụng đối với hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam. Hàng vận chuyển từ Việt Nam đi các nước Lào, Campuchia và ngược lại

Đối tượng bảo hiểm:

 • Hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam.
 • Hàng vận chuyển từ Việt Nam đi các nước Lào, Campuchia và ngược lại

Phạm vi bảo hiểm

 •  Cháy hoặc nổ,
 •  Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh,
 •  Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm, va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh,
 •  Cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ,
 •  Phương tiện chở hàng mất tích,
 •  Hy sinh tổn thất chung.

Loại trừ

 •  Chiến tranh, đình công, nôi chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần  chúng nổi dậy, cướp, mìn, thủy lôi, bom hoặc các dụng cụ chiến tranh khác.
 •  Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoăc phản ứng hạt nhân, phóng xạ tương tự.
 •  Hành động xấu, cố ý hay hành vi phạm pháp của Người được bảo hiểm hay người làm công cho họ.
 •  Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của loai hàng hóa được bảo hiểm.
 •  Xếp hàng quá tải hoặc sai quy cách an toàn về hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm và Người làm công của họ biết được tình trạng này.
 •  Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển.
 •  Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường của  hàng hóa được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển (bao gồm cả việc xếp hàng vào container).
 •  Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông.
 •  Những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ đó do một rủi ro được bảo hiểm.

Các tổn thất phát sinh trong phạm vi bảo hiểm

Một số các chi phí liên quan:

 • Những chi phí hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm.
 • Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo  hiểm tại một nơi dọc đường đi do hâu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.
 • Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
 • Chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ.

 Phí bảo hiểm được xác định như sau:  

 Phí bảo hiểm = số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí + 10% VAT

Trong đó tỷ lệ phí của từng loại bảo hiểm được quy định: 

Phương thức vận chuyển Tỷ lệ phí
Đường sắt 0.04%
Đường bộ 0.06%
Đường sông, biển 0.08%
Đa phương thức 0.10%

 

Khi phát sinh tai nạn gây tổn thất về người cho những người tham gia bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo ngay trong vòng 24h cho PTI qua số điện thoại sau:

 •  Mr. Hoàn:  0903.454.747
 •  Mr. Linh:  0987.394.828
 •  Mr. Tuyên:  0943.098.723

Hồ sơ bồi thường
Khi yêu cầu bồi thường, Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho PTI các chứng từ sau đây:

 • Bản chính “Giấy chứng nhận bảo hiểm”,
 • Bản chính hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hang hóa do chủ phương tiện cấp,
 • Hóa đơn hàng hóa kèm bản kê chi tiết hàng hóa, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hóa,
 • Biên bản giám định hàng tổn thất ghi rõ mức độ tổn thất,
 • Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chưc trách địa phương,
 • Văn bản khiếu nại người chuyên chở hay người thứ ba khác về trách nhiệm đối với tổn thất do họ gây ra,
 • Giấy yêu cầu bôi thường.

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, PTI sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.

Tài liệu down load gồm:

 • Quy tắc bảo hiểm
 • Mẫu giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
HOTLINE 24/7 1900 54 54 75 028 7304 5678 024 7300 5678
BYTY_Trang TrongKM_2019
 • Moca
 • Bảo Hiểm Du Lịch
 • PTI Car 3_2017
 • PTI Home Car
 • Bao Hiem Tinh Yeu
 • PTI Car 5_2017
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Baohiemoto
 • Bảo hiểm hàng hải