Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu với đối tượng bảo hiểm là Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đi các nước trên thế giới; Hàng hóa vận chuyển từ các nước trên thế giới về Việt Nam và Hàng hóa vận chuyển ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Đối tượng bảo hiểm:

 • Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đi các nước trên thế giới
 • Hàng hóa vận chuyển từ các nước trên thế giới về Việt Nam
 • Hàng hóa vận chuyển ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

A

B

C

1. Cháy, nổ

X

X

X

2. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp

X

X

X

3. Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi

X

X

X

4. Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước

X

X

X

5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn

X

X

X

6. Hy sinh tổn thất chung

X

X

X

7. Ném hàng khỏi tàu

X

X

X

8. Tổn thất chung & chi phí cứu hộ

X

X

X

10. Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi

X

X

X

11. Động đất, núi lửa phun, sét đánh

X

X

-

12. Nước biển, sông, hồ tràn vào nơi chứa hàng

X

X

-

13. Tổn thất toàn bộ kiện hàng rơi khỏi tàu khi xếp dỡ

X

X

-

14. Hàng bị cuốn trôi xuống biển

X

X

-

15. Cướp biển

X

-

-

16. Manh động của thủy thủ đoàn

X

-

-

17. Các rủi ro khác (mất tích, giao thiếu hàng, mất cắp, vỡ, bể hàng…)

X

-

-

 

Loại trừ

 • Chiến tranh, đình công, nôi chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần  chúng nổi dậy, cướp, mìn, thủy lôi, bom hoặc các dụng cụ chiến tranh khác.
 • Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoăc phản ứng hạt nhân, phóng xạ tương tự.
 • Hành động xấu, cố ý hay hành vi phạm pháp của Người được bảo hiểm hay người làm công cho họ.
 • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của loai hàng hóa được bảo hiểm.
 • Xếp hàng quá tải hoặc sai quy cách an toàn về hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm và Người làm công của họ biết được tình trạng này.
 • Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển.
 • Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường của  hàng hóa được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển (bao gồm cả việc xếp hàng vào container).
 • Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông.
 • Những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ đó do một rủi ro được bảo hiểm.

Điều kiện bảo hiểm A:

Loại hàng

Đóng trong cont

Hàng rời

Dệt may

0.20%

0.25%

Sắt thép

0.15%

0.20%

Nông sản

0.25%

Liên hệ ban HH

Máy móc thiết bị

0.10%

0.20%

Thiết bị điện tử

0.15%

0.20%

Thực phẩm

0.20%

0.25%

Khoáng sản

0.20%

0.25%

Ô tô

0.15%

0.20%

Mặt hàng khác

Liên hệ ban HH

Liên hệ ban HH

 

Điều kiện bảo hiểm B

Tỷ lệ phí: 0.08%

Điều kiện bảo hiểm C

Tỷ lệ phí: 0.06%

Khi phát sinh tai nạn gây tổn thất về người cho những người tham gia bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo ngay trong vòng 24h cho PTI qua số điện thoại sau:

 • Mr. Hoàn:  0903.454.747
 • Mr. Linh:  0987.394.828
 • Mr. Tuyên:  0943.098.723

Hồ sơ bồi thường

Khi yêu cầu bồi thường, Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho PTI các chứng từ sau đây:

 • Bản chính “Giấy chứng nhận bảo hiểm”,
 • Bản chính hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hang hóa do chủ phương tiện cấp,
 • Hóa đơn hàng hóa kèm bản kê chi tiết hàng hóa, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hóa,
 • Biên bản giám định hàng tổn thất ghi rõ mức độ tổn thất,
 • Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chưc trách địa phương,
 • Văn bản khiếu nại người chuyên chở hay người thứ ba khác về trách nhiệm đối với tổn thất do họ gây ra,
 • Giấy yêu cầu bôi thường.

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, PTI sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.

Tài liệu down load gồm:

 • Quy tắc bảo hiểm
 • Mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm
 • Mẫu đơn bảo hiểm
 • Mẫu giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
HOTLINE 24/7 1900 54 54 75 028 7304 5678 024 7300 5678
BYTY_Trang TrongKM_2019
 • Moca
 • Bảo Hiểm Du Lịch
 • PTI Car 3_2017
 • PTI Home Car
 • Bao Hiem Tinh Yeu
 • PTI Car 5_2017
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Baohiemoto
 • Bảo hiểm hàng hải