Bảo hiểm tài sản

Bán Online Bán Tại quầy
Bảo hiểm nhà PTI Home care

Bảo hiểm nhà PTI Home care

Đối tượng bảo hiểm là tất cả các tài sản bao gồm Ngôi nhà và tài sản bên trong ngôi nhà của NĐBH, được liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và được kê khai trong Bảng danh mục tài sản bảo hiểm đính kèm.

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt nhằm bảo vệ tài sản là bất động sản (loại trừ đất) và động sản các loại của cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế

HOTLINE 24/7 1900 54 54 75 028 7304 5678 024 7300 5678
BYTY_Trang TrongKM_2019
  • Moca
  • Bảo Hiểm Du Lịch
  • PTI Car 3_2017
  • PTI Home Car
  • Bao Hiem Tinh Yeu
  • PTI Car 5_2017
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Baohiemoto
  • Bảo hiểm hàng hải