Bảo hiểm vật chất xe máy

Bảo hiểm vật chất xe máy

Top 2 đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm  xe máy trên thị trường

Giảm phí bảo hiểm khi mua trực tuyến 15% 

Hệ thống phân phối và giám định trên 64 tỉnh thành

Đối tượng bảo hiểm:

PTI nhận bảo hiểm vật chất các loại xe mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ.

Phạm vi bồi thường thiệt hại:

 • Phạm vi A: BẢO HIỂM CHÁY, NỔ.
 • Phạm vi B: BẢO HIỂM MẤT CẮP, MẤT CƯỚP TOÀN BỘ XE.
 • Phạm vi C: BẢO HIỂM DO NGUYÊN NHÂN KHÁC (Do tai nạn).

 

Phạm vi A:

PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do hỏa hoạn, cháy, nổ.

Phạm vi B:

PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do mất cắp, mất cướp trong các trường hợp sau:
1. Mất cắp tại các điểm trông giữ xe của trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước và tòa nhà, bãi giữ xe công cộng có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đồng thời có phát phiếu giữ xe.
2. Nhà, nơi cư trú bị trộm cướp đột nhập, cạy phá có dấu vết để lại và/hoặc bị tấn công hoặc đe dọa tấn công bằng vũ lực.
3. Bị cướp.

Phạm vi C:

PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe trong những trường hợp sau đây:
1. Đâm, va, lật, đổ.
2. Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở.
3. Vật thể khác tác động lên xe.
4. Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên

Tỷ lệ phí (bao gồm thuế GTGT)
Bảo hiểm cháy, nổ 0,3 %
Bảo hiểm mất cắp, mất cướp toàn bộ 0.5%
Bảo hiểm do các nguyên nhân khác 1,2%

(Áp dụng theo quy tắc hiện hành)

Theo sự lựa chọn của mình, PTI thanh toán chi phí thực tế để khôi phục xe hoặc bộ phận bị tổn thất trở về tình trạng như trước khi xảy ra tổn thất tại đơn vị sửa chữa do PTI chỉ định/chấp nhận hoặc trả tiền cho Chủ xe để bù đắp tổn thất trên cơ sở xác định được chi phí sửa chữa, khắc phục tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của PTI.
Trong quá trình sửa chữa xe được bảo hiểm, trường hợp bộ phận hư hỏng không thể sửa chữa được thì PTI sẽ bồi thường giá trị thực tế của các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ hao mòn (khấu hao) sử dụng.
1. Bồi thường tổn thất bộ phận:
a) Nếu xe tham gia bảo hiểm đúng hoặc cao hơn giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì bồi thường đúng bằng giá sửa chữa, khôi phục.
b) Nếu xe tham gia bảo hiểm dưới giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì số tiền bồi thường được tính theo tỷ lệ giữa số tiền tham gia bảo hiểm với giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
2. Bồi thường tổn thất toàn bộ: PTI chỉ chấp thuận bồi thường tổn thất toàn bộ thực tế hoặc tổn thất toàn bộ ước tính khi giá trị sửa chữa, khôi phục xe bị tai nạn vượt quá 75% giá trị thực tế của xe. PTI có thể trả tiền bồi thường cho Chủ xe hoặc thực hiện mua chiếc xe tương đương, cùng công năng sử dụng, chủng loại tương tự chiếc xe được bảo hiểm để bù đắp tổn thất.
2.1. Nếu xe tham gia bảo hiểm cao hơn giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì bồi thường bằng giá trị thực tế của xe khi xảy ra tai nạn.
2.2. Nếu xe tham gia bảo hiểm bằng hoặc thấp hơn giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì bồi thường toàn bộ số tiền ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
2.3. Khi PTI đã bồi thường tổn thất toàn bộ xe được bảo hiểm cho Chủ xe, PTI có quyền thu hồi và định đoạt chiếc xe đó. Nếu xe tham gia bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế của xe, PTI sẽ thu hồi giá trị còn lại (xác xe) theo tỷ lệ phần trăm giữa số tiền tham gia bảo hiểm với giá trị thực tế của xe tại thời điểm xảy ra tai nạn.
Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường thiệt hại vật chất xe không vượt quá số tiền bảo hiểm và/hoặc giá trị bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Tài liệu down load

 • Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường
 • Quy tắc bảo hiểm tự nguyện vật chất xe mô tô - xe máy ban hành kèm theo quyết định số 08/2013/QĐ-PTI ngày 10/01/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện.
HOTLINE 24/7 1900 54 54 75 028 7304 5678 024 7300 5678
BYTY_Trang TrongKM_2019
 • Moca
 • Bảo Hiểm Du Lịch
 • PTI Car 3_2017
 • PTI Home Car
 • Bao Hiem Tinh Yeu
 • PTI Car 5_2017
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Baohiemoto
 • Bảo hiểm hàng hải