Bảo hiểm vật chất xe máy

Bảo hiểm vật chất xe máy

Top 2 đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm  xe máy trên thị trường

Giảm phí bảo hiểm khi mua trực tuyến 15% 

Hệ thống phân phối và giám định trên 64 tỉnh thành

Đối tượng bảo hiểm:

 • Là các đối tượng được xác định bởi Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 cụ thể
 • Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bồi thường thiệt hại:

 • Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra

 

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại.

Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

Về người:

Quyền lợi bảo hiểm Mức bồi thường tối đa
Tử vong Trả tối đa 70 triệu/người/vụ

Thương tật bộ phận do tai nạn  Trả theo “ Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người”

Về tài sản: Trả theo tổn thất thực tế, tối đa 40 triệu/vụ

Phí bảo hiểm quy định trong Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 (đính kèm)

Khi phát sinh tai nạn, Quý khách vui lòng thông báo ngay cơ quan Công an (hoặc chính quyền địa phương) gần nhất và cho PTI qua số tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7: 1900 545475.

Hồ sơ bồi thường

Khi yêu cầu PTI trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho PTI các chứng từ sau đây:

 • Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường
 • Tài liệu liên quan đến xe, lái xe (Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của lái xe, Giấy chứng nhận bảo hiểm);
 • Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Giấy chứng thương, Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Hồ sơ bệnh án, Giấy chứng tử trong trường hợp tử vong);
 • Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản (Hóa đơn chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa tài sản tại cơ sở do PTI chỉ định hoặc được sự đồng ý của PTI, Các giấy tờ chứng minh chi phí hợp lý cần thiết để giảm thiểu tổn thất hay thực hiện theo chỉ định của PTI);
 • Bản sao các tài liệu của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn (Biên bản khám nghiệm hiện trường, Hồ sơ hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện tai nạn, Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn, Các tài liệu liên quan khác (nếu có), ...).
 • Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe và 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, PTI sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.
 • Trường hợp từ chối bồi thường, PTI sẽ thông báo bằng văn bản cho Quý khách biết lý do từ chối trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tài liệu down load

 • Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường
 • Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 • Thông tư 151/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 126/2008/TT-BTC.
 • Biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Ban hành kèm thông tư 151/2012/TT-BTC).
 • Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người (Ban hành kèm thông tư 151/2012/TT-BTC).​
HOTLINE 24/7 1900 54 54 75 028 7304 5678 024 7300 5678
BYTY_Trang TrongKM_2019
 • Moca
 • Bảo Hiểm Du Lịch
 • PTI Car 3_2017
 • PTI Home Car
 • PTI Car 5_2017
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Baohiemoto
 • Bảo hiểm hàng hải