Menu

Bảo hiểm du lịch quốc tế

1.1 Kê khai thông tin chuyến đi

Lưu ý: Tối đa 180 ngày/năm
Lưu ý: Đi du lịch quốc tế thường có số tiền bảo hiểm và tính phí theo USD. Riêng đi du lịch châu âu, các đại sứ quán thường yêu cầu mua bảo hiểm theo đồng EURO với mức tối thiểu 30.000EUR. Quý khách cân nhắc kỹ kỹ chọn loại tiền tệ phù hợp.
 • Hạng A - Số tiền bảo hiểm tối đa $20,000/người
  • 1.
   Chi phí y tế (giới hạn chung tối đa)
    
  •  
   Người được bảo hiểm (từ 65 tuổi trở xuống)
   $20,000
  •  
   Người được bảo hiểm (từ 66 tuổi đến 70 tuổi)
   $10,000
  • 2.
   Điều trị nội trú
   Toàn bộ
  • 3.
   Điều trị răng do hậu quả của tai nạn
   Toàn bộ
  • 4.
   Điều trị ngoại trú
   $50
  • 5.
   Điều trị bằng phương pháp đông y
   $50
  • 6.
   Vận chuyển khẩn cấp
   Toàn bộ
  • 7.
   Hồi hương
   Toàn bộ
  • 8.
   Đưa thi hài về Việt Nam
   $5,000
  • 9.
   Đưa thi hài về nước nguyên xứ
   $1,000
  • 10.
   Tử vong do tai nạn
    
  •  
   Người được bảo hiểm (đến hết 65 tuổi)
   $20,000
  • 11.
   Thương tật do tai nạn (trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ bồi thường)
    
  •  
   Người được bảo hiểm (đến hết 65 tuổi)
   $20,000
  • 12.
   Dịch vụ hỗ trợ y tế toàn cầu và hỗ trợ du lịch (SOS)
   Toàn bộ
 • Hạng B - Số tiền bảo hiểm tối đa $30,000/người
  • 1.
   Chi phí y tế (giới hạn chung tối đa)
    
  •  
   Người được bảo hiểm (từ 65 tuổi trở xuống)
   $30,000
  •  
   Người được bảo hiểm (từ 66 tuổi đến 70 tuổi)
   $15,000
  • 2.
   Điều trị nội trú
   Toàn bộ
  • 3.
   Điều trị răng do hậu quả của tai nạn
   Toàn bộ
  • 4.
   Điều trị ngoại trú
   $50
  • 5.
   Điều trị bằng phương pháp đông y
   $50
  • 6.
   Vận chuyển khẩn cấp
   Toàn bộ
  • 7.
   Hồi hương
   Toàn bộ
  • 8.
   Đưa thi hài về Việt Nam
   $10,000
  • 9.
   Đưa thi hài về nước nguyên xứ
   $3,000
  • 10.
   Tử vong do tai nạn
    
  •  
   Người được bảo hiểm (đến hết 65 tuổi)
   $30,000
  • 11.
   Thương tật do tai nạn (trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ bồi thường)
    
  •  
   Người được bảo hiểm (đến hết 65 tuổi)
   $30,000
  • 12.
   Dịch vụ hỗ trợ y tế toàn cầu và hỗ trợ du lịch (SOS)
   Toàn bộ
 • Hạng C - Số tiền bảo hiểm tối đa $50,000/người
  • 1.
   Chi phí y tế (giới hạn chung tối đa)
    
  •  
   Người được bảo hiểm (từ 65 tuổi trở xuống)
   $50,000
  •  
   Người được bảo hiểm (từ 66 tuổi đến 70 tuổi)
   $25,000
  • 2.
   Điều trị nội trú
   Toàn bộ
  • 3.
   Điều trị răng do hậu quả của tai nạn
   Toàn bộ
  • 4.
   Điều trị ngoại trú
   $50
  • 5.
   Điều trị bằng phương pháp đông y
   $50
  • 6.
   Vận chuyển khẩn cấp
   Toàn bộ
  • 7.
   Hồi hương
   Toàn bộ
  • 8.
   Đưa thi hài về Việt Nam
   $10,000
  • 9.
   Đưa thi hài về nước nguyên xứ
   $5,000
  • 10.
   Tử vong do tai nạn
    
  •  
   Người được bảo hiểm (đến hết 65 tuổi)
   $50,000
  • 11.
   Thương tật do tai nạn (trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ bồi thường)
    
  •  
   Người được bảo hiểm (đến hết 65 tuổi)
   $50,000
  • 12.
   Dịch vụ hỗ trợ y tế toàn cầu và hỗ trợ du lịch (SOS)
   Toàn bộ
 • Hạng D - Số tiền bảo hiểm tối đa $70,000/người
  • 1.
   Chi phí y tế (giới hạn chung tối đa)
    
  •  
   Người được bảo hiểm (từ 65 tuổi trở xuống)
   $70,000
  •  
   Người được bảo hiểm (từ 66 tuổi đến 70 tuổi)
   $35,000
  • 2.
   Điều trị nội trú
   Toàn bộ
  • 3.
   Điều trị răng do hậu quả của tai nạn
   Toàn bộ
  • 4.
   Điều trị ngoại trú
   $50
  • 5.
   Điều trị bằng phương pháp đông y
   $50
  • 6.
   Vận chuyển khẩn cấp
   Toàn bộ
  • 7.
   Hồi hương
   Toàn bộ
  • 8.
   Đưa thi hài về Việt Nam
   $10,000
  • 9.
   Đưa thi hài về nước nguyên xứ
   $5,000
  • 10.
   Tử vong do tai nạn
    
  •  
   Người được bảo hiểm (đến hết 65 tuổi)
   $70,000
  • 11.
   Thương tật do tai nạn (trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ bồi thường)
    
  •  
   Người được bảo hiểm (đến hết 65 tuổi)
   $70,000
  • 12.
   Dịch vụ hỗ trợ y tế toàn cầu và hỗ trợ du lịch (SOS)
   Toàn bộ

Danh sách người được bảo hiểm

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND/Hộ chiếu Xóa
01  
Lưu ý: Trường hợp trong đoàn có trẻ em (chưa có CMND/Hộ chiếu) thì điền thông tin CMND của người đi kèm. Có thể đánh số CMND/1; CMND/2/ Ví dụ: 0123 19773/2

1.2 Mã khuyến mạiNhập mã khuyến mại để được giảm giá

1.3 Tổng phí thực thu (miễn VAT)


37.116.000