Menu

Bảo hiểm du lịch trong nước

1.1 Kê khai thông tin chuyến đi

Lưu ý: Tối đa 180 ngày/1 năm

1.2 Danh sách người được bảo hiểm

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND/Hộ chiếu Xóa
01
Lưu ý: Trường hợp trong đoàn có trẻ em (chưa có CMND/Hộ chiếu) thì điền thông tin CMND của người đi kèm. Có thể đánh số CMND/1; CMND/2/ Ví dụ: 0123 19773/2

1.3 Thông tin bảo hiểm

1.4 Quyền lợi bảo hiểm

Tử vong: Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm
Thương tật thân thể: Chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm theo Quy tắc
Tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ (không phải là bệnh tật phát sinh từ trước khi bảo hiểm có hiệu lực hoặc không phải các bệnh thuộc điểm loại trừ): Chi trả 50% số tiền bảo hiểm;
Lưu ý: Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường thiệt hại không vượt quá Số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm

1.5 Mã khuyến mạiNhập mã khuyến mại để được giảm giá

1.6 Tổng phí thực thu (miễn VAT)


37.116.000