Menu

Bảo hiểm Elite Care

1.1 Kê khai thông tin bảo hiểm

1.2 Danh sách người được bảo hiểm

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND/Hộ chiếu Xóa
01
Lưu ý: Trường hợp trẻ em (chưa có CMND/Hộ chiếu) thì điền thông tin CMND của người thân (cha, mẹ,..). Có thể đánh số CMND/1; CMND/2/ Ví dụ: 0123 19773/2

1.3 Danh sách sản phẩm bảo hiểm Elite Care

1.4 Mã khuyến mạiNhập mã khuyến mại để được giảm giá

1.5 Tổng phí thực thu (miễn VAT)


00.000.000