Menu

PTI Home care

1.1 Kê khai thông tin đối tượng bảo hiểm

PTI bồi thường cho những tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ những rủi ro sau:
- Cháy, sét đánh, nổ do hơi đốt hoặc khí đốt phục vụ duy nhất là cho mục đích sinh hoạt;
- Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào;
- Động đất hay núi lửa phun;
- Giông, bão và lụt;
- Bảo hiểm trộm cướp đi kèm dấu hiệu đột nhập, sử dụng vũ lực và tẩu thoát;
- Đâm va do xe cộ súc vật.

Ngoài ra, PTI còn hỗ trợ khách hàng những chi phí sau:
- Chi phí cứu hỏa và chi phí dập lửa khác (Hạn mức trách nhiệm: 30 triệu đồng/vụ);
- Chi phí dọn dẹp hiện trường (Hạn mức trách nhiệm: 30 triệu đồng/vụ);
- Điều khoản về Chi phí thuê nhà (Hạn mức trách nhiệm: 5 triệu đồng/sự cố);
- Điều khoản về Chi phí thuê kiến trúc sư, thiết kế (Hạn mức trách nhiệm: 30 triệu đồng/vụ).
Lưu ý: PTI không bảo hiểm cho rủi ro sóng thần và bão trên cấp 8 đối với những ngôi nhà trong phạm vi cách biển 1km (theo đường chim bay).1.2 Mã khuyến mạiNhập mã khuyến mại để được giảm giá

1.3 Tổng phí thực thu (gồm VAT)


37.116.000