Menu

Bảo hiểm vật chất xe máy

1.1 Bảo hiểm vật chất xe máy

PTI bồi thường những thiệt hại cơ bản do:
— Đâm, va, lật đổ, rơi khi xe tham gia giao thông
— Cháy, nổ — Tai họa bất khả kháng do thiên nhiên
— Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe
— Những phí phát sinh hợp lý

1.2 Phạm vi bảo hiểm (chọn ít nhất 1 hình thức bảo hiểm)
1.3 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (tùy chọn)

1.4 Mã khuyến mạiNhập mã khuyến mại để được giảm giá

1.5 Tổng phí thực thu (gồm VAT)


0 VNĐ