Thể lệ chương trình Online Friday 2016

22-11-2016 08:48

Giảm 35% phí Bảo hiểm ô tô – 50% bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, du lịch và PTI HomeCare duy nhất ngày 02/12/2016 tại www.epti.vn

 

1. Phạm vi: trên toàn quốc với những khách hàng tham gia các chương trình bảo hiểm trực tuyến của Bảo Hiểm PTI.

2. Thông tin và phí bảo hiểm được công bố áp dụng tại www.epti.vn

3. Thời gian áp dụng: từ 0h00 đến 23h59 ngày 02/12/2016

4. Sản phẩm bảo hiểm áp dụng:

 • Bảo hiểm vật chất xe ô tô – Vip AutoCare
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm du lịch.
 • Bảo hiểm PTI HomeCare

5. Mức ưu đãi

a) Sản phẩm Bảo hiểm ô tô, áp dụng cho xe tham gia có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 12 triệu/xe

 • Giảm 35% cho 10 xe đầu tiên trong ngày đăng ký tham gia bảo hiểm.
 • Giảm 20% cho 50 xe tiếp theo đăng ký tham gia bảo hiểm.
 • Giảm 15% cho tất cả các xe còn lại đăng ký trong thời gian diễn ra chương trình
 • Số tiền giảm giá không quá 8 triệu đồng/ giấy chứng nhận.

b) Sản phẩm Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, Bảo hiểm Du lịch, PTI HomeCare giảm 50% cho 100 đơn hàng đầu tiên của mỗi sản phẩm.

Lưu ý:

- Phí bảo hiểm đã bao gồm 10% VAT
- Áp dụng với xe ô tô lần đầu tham gia bảo hiểm PTI
- Các giao dịch phát sinh và thanh toán từ  9h00 đến 18h00 ngày 02/12/2016.
- Khi tham gia chương trình Online Friday 2016  sẽ không tham gia các chương trình khuyến mại nào khác đang áp dụng trên trang
- Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng bảo hiểm thanh toán trực tuyến trên website www.epti.vn
- Chương trình sẽ kết thúc khi lượng voucher được sử dụng hết hoặc hết thời gian diễn ra chương trình.

HOTLINE 24/7 1900 54 54 75 028 7304 5678 024 7300 5678
PTI-Nha_baohiem_VLeague2020 trang trong
 • Moca
 • Bảo Hiểm Du Lịch
 • PTI Car 3_2017
 • PTI Home Car
 • Bao Hiem Tinh Yeu
 • PTI Car 5_2017
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Baohiemoto
 • Bảo hiểm hàng hải