Kinh nghiệm & Tư vấn

Tham gia bảo hiểm cháy nổ nhà, quyết định thông minh

Tham gia bảo hiểm cháy nổ nhà, quyết định thông minh

Khi hỏa hoạn xảy ra, những thiệt hại để lại là rất lớn. Tham gia bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư, Bảo hiểm PTI sẽ bồi thường thiệt hại về nhà, các tài sản bên trong giúp bạn nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Nhà chung cư bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ

Nhà chung cư bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ

​Theo quy định mới nhất của Chính Phủ, không chỉ nhà chung cư mà khách sạng, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tần trở lên bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ.

5 luu ý khi mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

5 luu ý khi mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Từ 15/4/2018, toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ gồm nhà, công trình và các tài sản gắn liền phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Bảo hiểm PTI chia sẻ 5 lưu ý cần thiết.

PTI tặng quà 200.000 VND khi mua bảo hiểm nhà

PTI tặng quà 200.000 VND khi mua bảo hiểm nhà

Từ 12/04 đến 30/06/2018, Bảo hiểm PTI triển khai chương trình “Mua bảo hiểm nhà – an tâm trước rủi ro ” dành cho các khách hàng mua bảo hiểm toàn diện nhà chung cư tại Hà Nội và Tp. HCM

Những điểm phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Những điểm phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Khi tham gia kinh doanh trên địa phận Việt Nam, các địa điểm như chợ, siêu thị, chung cư, điểm vui chơi giải trí … bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy nổ theo quy định của nhà nước.

HOTLINE 24/7 1900 54 54 75 028 7304 5678 024 7300 5678
PTI Car 3-5_Nov17_Trang Trong
  • Moca
  • Bảo Hiểm Du Lịch
  • PTI Car 3_2017
  • PTI Home Car
  • PTI Car 5_2017
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Baohiemoto
  • Bảo hiểm hàng hải