Kinh nghiệm & Tư vấn

Cảnh báo lũ lụt khẩn cấp các tỉnh phía Bắc – Bắc Trung Bộ

12-10-2017 08:55

Cảnh báo lũ quét, ngập nặng. Quý khách hạn chế sử dụng xe tối đa, giữ xe cộ, đồ đạc, tài sản ở nơi cao, vững chắc  và có biện pháp giằng giữ. Liên hệ PTI để được hỗ trợ 1900545475


TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG HOÀNG LONG TIN LŨ TRÊN SÔNG THAO,SÔNG HỒNG
1. Diễn biến lũ:
Mực nước lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang lên chậm, trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọđang duy trì ở mức đỉnh, hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang lên nhanh.
Lúc 5giờ ngày 12/10, mực nước trên các sông như sau:
- Trên sông Thao tại Yên Bái: 32,30m (trên BĐ3: 0,30m); tại Phú Thọ: 18,31m (trên BĐ2: 0,11m)
- Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 5,51m(trên BĐ3: 1,51m, trên mực nước lũ lịch sử năm 1985: 0,27m)
- Trên sông Hồng tại Hà Nội: 8,38m (dưới BĐ1: 1,12m)
2. Dự báo lũ trên sông Hoàng Long:
- Trong 6 giờ tới, mực nước trên sôngHoàng Long tại Bến Đế sẽ đạt đỉnh ở mức 5,60m (trên BĐ3: 1,60m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1985: 0,36m)
- Trong 6-12 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống mức 5,30m (trên BĐ3: 1,30m)
- Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sôngHoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống mức 4,5m (trên BĐ3: 0,5m)
- Ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Ninh Bình
    Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3
3. Dự báo lũ trên sông Thao:
- Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Báixuống mức 31,60m (dưới BĐ3: 0,40m); tại Phú Thọ ở mức 18,20m (mức BĐ2)
- Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Báixuống mức 30,60m (dưới BĐ2: 0,40m); tại Phú Thọ xuống mức 17,50m (mứcBĐ1).
- Ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnhYên Bái, Phú Thọ (đặc biệt trên địa phận thành phố Yên Bái, huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ).
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2
4. Dự báo lũ hạ lưu sông Hồng:
- Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ đạt đỉnh ở mức9,5m (mức BĐ1)
- Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống mức 8,8m (dưới BĐ1: 0,70m)
    Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1
Tin phát lúc: 05h30’
___________________________________________________________________________________________

TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở NGHỆ AN VÀ HÀ TĨNH

1.   Diễn biến lũ
Lũ trên hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên chậm; sông La và hạ lưu sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống chậm. Mực nước trên các sông như sau:
- Sông Cả tại Nam Đàn 6,05m (lúc 4h/12), trên BĐ1 0,65m;
- Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 8,4m (lúc 1h/12), dưới BĐ2 0,6m;
- Sông La tại Linh Cảm 4,26m (lúc 1h/12), dưới BĐ1 0,24m.
2. Dự báo lũ
Trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục lên; sông La và hạ lưu sông Ngàn Phố tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông có khả năng như sau:
- Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,3m, dưới BĐ2 0,6m;
- Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt ở mức 8,0m, trên BĐ1 0,5m;
- Sông La tại Linh Cảm ở mức 4,0m, dưới BĐ1 0,5m.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn sẽ đạt đỉnh ở mức 6,5m, dưới BĐ2 0,4m; sau xuống chậm.
3. Cảnh báo:
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt ở các huyện:
Nghệ An: huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp;
Hà Tĩnh: huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ.
Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1
Tin phát lúc 5h30 giờ ngày 12/10


(nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương)

HOTLINE 24/7 1900 54 54 75 028 7304 5678 024 7300 5678
PTI Car 3-5_Nov17_Trang Trong
  • Moca
  • Bảo Hiểm Du Lịch
  • PTI Car 3_2017
  • PTI Home Car
  • PTI Car 5_2017
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Baohiemoto
  • Bảo hiểm hàng hải