Kinh nghiệm & Tư vấn

ELITE CARE BỒI THƯỜNG GIẢM THU NHẬP CHO BẠN

08-06-2017 14:32

Trong trường hợp bạn không may bị tai nạn, phải nghỉ việc để điều trị, điều khoản bổ sung BỒI THƯỜNG MẤT/GIẢM THU NHẬP của ELITE CARE chính là cứu cánh không thể kịp thời hơn.

      Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm PTI cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe ELITE CARE với nhiều quyền lợi được đánh giá cao. Bên cạnh việc khách hàng được hưởng những điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt của các bệnh viện uy tin trong và ngoài nước thì quyền lợi bồi thường mất giảm thu nhập trong thời gian nghỉ việc để điều trị cũng được đánh giá cao bởi tính nhân văn của nó.


      Theo đó, khi khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe ELITE CARE và không may gặp tai nạn trong qua trình làm việc. Khách hàng có nhu cầu đi tham khám tại các bệnh viện nước ngoài sẽ được PTI bồi thường theo quy định, Ngoài ra, khách hàng còn được chi trả trợ cấp ngày lương do nghỉ việc điều trị của bác sĩ. Số tiền được trợ cấp mỗi ngày được tính bằng số lương tháng (không bao gồm lương phụ cấp) chia cho 30 ngày làm việc.

Khi tham gia thêm quyền lợi này, khách hàng sẽ rất yên tâm điều trị thương tật và nhanh chóng trở lại với công việc hằng ngày. Tham khảo chi tiết quyền lợi và phí bảo hiểm sức khỏe Elite Care


    

      Ngày 09/6/2017, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện triển khai chương trình khuyến mại Giờ Vàng Bảo Hiểm. Theo đó, khách hàng tham gia Elite Care trên trang www.epti.vn sẽ được giảm trực tiếp 20% phí bảo hiểm. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây

(TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI)

HOTLINE 24/7 1900 54 54 75 028 7304 5678 024 7300 5678
PTI Car 3-5_Nov17_Trang Trong
  • Moca
  • Bảo Hiểm Du Lịch
  • PTI Car 3_2017
  • PTI Home Car
  • PTI Car 5_2017
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Baohiemoto
  • Bảo hiểm hàng hải