Kinh nghiệm & Tư vấn

Giờ Vàng Bảo Hiểm tháng 07/2017

10-07-2017 08:10

Giảm 20% phí khi tham gia bảo hiểm sức khỏe Elite Care trong ngày 14/7/2017 tại www.epti.vn

1. Sản phẩm áp dụng: bảo hiểm sức khỏe Elite Care, bảo hiểm Bệnh Hiểm Nghèo & Tư Vấn Y Khoa
2. Thời gian: từ 9h00 đến 18h00 ngày 14/7/2017
3. Áp dụng:  với mọi khách hàng thanh toán phí bảo hiểm tại www.epti.vn
4. Thể lệ:
• Đối với bảo hiểm sức khỏe Elite care
- Mức phí tối thiểu: 8 triệu đồng
- Quà tặng: Giảm 20% phí bảo hiểm
• Đối với bảo hiểm Bệnh Hiểm Nghèo & Tư Vấn Y Khoa
- Mức phí tối thiểu: Không áp dụng
- Quà tặng: Tặng 1 sạc pin dự phòng của PTI, trị giá 300.000 VND

Lưu ý:
- Các giao dịch phát sinh và thanh toán từ  9h00 đến 18h00 ngày 14/7/2017.
-  Khi tham gia chương trình Giờ Vàng Bảo Hiểm  sẽ không tham gia các chương trình khuyến mại nào khác đang áp dụng cho sản phẩm này trên trang
- Chương trình chỉ áp dụng cho các đơn hàng bảo hiểm thanh toán trực tuyến trên website www.epti.vn 

(TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI)

HOTLINE 24/7 1900 54 54 75 028 7304 5678 024 7300 5678
PTI Car 3-5_Nov17_Trang Trong
  • Moca
  • Bảo Hiểm Du Lịch
  • PTI Car 3_2017
  • PTI Home Car
  • PTI Car 5_2017
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Baohiemoto
  • Bảo hiểm hàng hải